PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de websites en online toepassingen ("Content") van Sony Pictures Entertainment (een onderdeel van Sony Corporation) die naar dit Privacy- en Cookiebeleid ("Beleid") verwijzen. In dit document worden "SPE", "wij", "ons" en "onze" gebruikt om eenheden van Sony Pictures Entertainment aan te duiden. U kunt ook meer te weten komen over cookies en soortgelijke technologie die we in dit beleid gebruiken.

KERNPUNTEN

 • Wij gebruiken persoonsgegevens om u in staat te stellen gebruik te maken van de functies in de Content, om uw registratie te verwerken, en om u te voorzien van de gevraagde Content met betrekking tot onze films en andere aanbiedingen. Klik hier voor meer informatie.
 • Als u ons toestemming geeft, sturen wij u nieuws en promotiemateriaal over SPE. U kunt zich op ieder moment bedenken en ons vragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering met betrekking tot direct marketing. Dit document zet ook uiteen wanneer wij persoonsgegevens verwerken, in het kader van onze gerechtvaardigde belangen. U kunt ons vragen om te stoppen met de verwerking van deze gegevens. Klik hier voor meer informatie over ons gerechtvaardigd belang, uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.
 • Wij bieden interactieve functies voor het omgaan met sociale media-sites, zoals Facebook en Twitter. Als u deze functies gebruikt, sturen deze sites ons persoonsgegevens over u. Klik hier voor meer informatie.
 • Wij gebruiken cookies en andere traceertechnologieŽn om content en reclame te personaliseren en onze Content beter te laten functioneren. Klik hier om meer te weten te komen over ons gebruik van traceertechnologieën.
 • Het grootste deel van onze Content is niet ontwikkeld voor kinderen. Wij kunnen u naar uw leeftijd vragen voordat u zich kunt aanmelden om nieuwsbrieven te ontvangen of onze content te gebruiken. Klik hier voor meer informatie.
 • Wanneer u een aankoop doet op een van onze sites of apps, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te voeren. Wij zullen uw persoonsgegevens aan onze externe partners bekendmaken om uw betaling te verwerken en een deel van de uitvoering namens ons te voltooien. Klik hier voor meer informatie.
 • Wij maken uw persoonsgegevens openbaar wanneer u door Gebruikergegenereerde Content via onze sites of apps plaatst. Wij maken persoonsgegevens openbaar wanneer u ermee instemt dat wij uw gegevens kunnen delen met onze zakelijke partners of met andere aan Sony Corporation gelieerde ondernemingen. Wij delen ook gegevens met derden die wij inschakelen om gegevens namens ons te verwerken, of wanneer dit wettelijk vereist is, of in bepaalde andere situaties. Klik hier voor meer informatie.
 • Wij sturen uw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten. We gebruiken door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klik hier voor meer informatie.

1. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij zullen persoonsgegevens die via onze content zijn verzameld als volgt gebruiken:

(1) Om een contract uit te voeren, of om maatregelen te nemen die verband houden met een contract.
 1. Om uw inschrijving op een site of app te verwerken, of om deel te nemen aan een competitie, prijsvraag of wedstrijd.
 2. Om u informatie te sturen over wijzigingen in onze voorwaarden of ons beleid
 3. Om uw betaling te verwerken en uw bestelling uit te voeren
(2) Indien dat noodzakelijk is voor doeleinden in het gerechtvaardigde belang van ons of van derden. Deze belangen zijn:
 1. Om u toegang te verlenen tot Content en andere functies in de sites en apps
 2. Om u de door u gevraagde informatie toe te sturen
 3. Om de veiligheid van onze sites en apps te garanderen, door te trachten ongeoorloofde of kwaadwillige activiteiten te voorkomen
 4. Om naleving van onze gebruiksvoorwaarden en overig beleid af te dwingen en andere organisaties (zoals eigenaren van auteursrechten) te helpen hun rechten af te dwingen
 5. Om Content, advertenties en aanbiedingen aan u aan te passen
(3) Indien u ons toestemming verleent:
 1. Wanneer u ons verzoekt om marketinginformatie naar u te sturen via een medium waarvoor wij uw toestemming nodig hebben (bijvoorbeeld e-mailmarketing)
 2. Wanneer u ons toestemming geeft voor het plaatsen van cookies en het gebruik van soortgelijke technologieën
 3. In andere gevallen waarbij wij u om toestemming vragen, voor een doel dat wij op dat moment verklaren.
(4) Voor doeleinden die wettelijk vereist zijn:
 1. Waar de toestemming van de ouders vereist is om online diensten aan te bieden aan kinderen jonger dan 16 jaar of enige andere leeftijd waarbij toestemming van de ouders is vereist. De meeste van onze sites en apps zijn evenwel niet ontworpen voor kinderen jonger dan 16 jaar.
 2. Op verzoek van de overheid of van rechtshandhavingsinstanties in het kader van een onderzoek.

Wij bewaren persoonsgegevens zolang wij dat redelijkerwijs noodzakelijk achten voor de hierboven beschreven doeleinden.

2. INFORMATIE DIE WIJ VAN DERDEN ONTVANGEN

Soms ontvangen wij informatie over u van derden Als u bijvoorbeeld inlogt op een site of app via Facebook Connect, wordt u gevraagd of u informatie uit uw Facebook-account met ons wilt delen. Als u deelneemt aan een spel of andere functie waar uw score op sociale media wordt geplaatst, of als u een "vind ik leuk" of een "delen" knop gebruikt voor een functie op onze sites of apps, dan zal deze derde partij informatie met ons delen.

Als u deelneemt aan activiteiten op websites of apps die niet van SPE zijn, zoals deelname aan een Facebook-toepassing, kunt u ons toegang verlenen tot persoonsgegevens die door Facebook of eigenaren van andere websites of apps worden bewaard.

Wij ontvangen ook persoonsgegevens over u als personen ons toegang geven tot hun profielen. of soortgelijke functies, op websites of apps die niet van SPE zijn en u een van hun "connecties" bent.

Sommige Content van ons heeft een "stuur naar een vriend"-functie. Met de "stuur naar een vriend"-functie kunnen gebruikers functies naar hun vrienden doorsturen. Als een vriend ons vraagt u een functie toe te sturen, zullen wij uw contactgegevens (bijvoorbeeld uw e-mailadres) verwerken. De contactgegevens worden alleen gebruikt om u de functie te sturen. Wij bewaren de contactgegevens niet. Als u deze functie wenst te gebruiken, moet u de contactgegevens van uw vrienden alleen geven als u weet dat zij van ons berichten willen ontvangen. Uw vriend zal weten dat u hun contactgegevens aan ons heeft verstrekt.

Als wij online diensten verlenen aan een kind waarvoor ouderlijke toestemming nodig is, kunnen wij het e-mailadres van een ouder vragen om de toestemming te verkrijgen.

3. COOKIES EN VERGELIJKBARE TRACEERTECHNOLOGIE

Cookies en vergelijkbare traceertechnologieën stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u een website bezoekt of een app of e-mail opent - ze doen veel verschillende taken, zoals u efficiënt laten navigeren tussen pagina's, het onthouden van uw voorkeuren, en in het algemeen het verbeteren van uw ervaring.

Wij gebruiken traceertechnologieën voor drie doelen:

 1. Om u te voorzien van de door u aangevraagde dienst: bijvoorbeeld, het tijdens uw bezoek ingelogd blijven en het waarborgen van de veiligheid van de Content.
 2. Om advertenties te tonen die relevanter zijn voor uw interesses: bijvoorbeeld, met uw toestemming gebruiken wij traceertechnologieŽn om Content te onthouden waarin u interesse heeft getoond, en dan gebruiken wij dit om meer relevante advertenties voor u te tonen, ook wanneer u een andere website bezoekt. Traceertechnologieën helpen ook om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken, om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten en om ons en anderen te helpen bij te houden of advertenties correct zijn weergegeven, zodat wij hiervoor kunnen betalen. We staan ook toe dat andere organisaties traceertechnologieŽn gebruiken voor deze reclamedoeleinden.
 3. Om uw ervaring te analyseren en te verbeteren: om te analyseren welke Content op onze websites en in onze e-mails (indien u ervoor gekozen heeft om e-mails van ons te ontvangen) het meest populair is en het meest of het minst bekeken wordt, en voor ons om algemene informatie te verkrijgen over gebruikers van de Content (zoals leeftijd, geslacht en interessegebieden). We controleren ook op bugs en fouten in de Content en onthouden de keuzes die u hebt gemaakt, zoals uw taal of regio, om uw ervaring te verbeteren en te personaliseren. We maken gebruik van analytische services verstrekt door Adobe en Google om ons hierbij te helpen. Als u niet wilt dat wij informatie over uw bezoeken op deze manier gebruiken, klik dan hier voor Adobe en hier voor Google om u uit te schrijven voor hun diensten.
Hoe u traceertechnologieën kunt beheren

Als u onze Content via een browser bekijkt kunt u uw cookievoorkeuren wijzigen en uw toestemming op ieder moment terugtrekken met de Cookie Consent Tool.

Daarnaast:

 • wordt in het help-menu op de menubalk van de meeste browsers uitgelegd hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u oude cookies kunt verwijderen, hoe u de browser kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen
 • kunt u zich afmelden voor de hierboven beschreven analytics.

Wij gebruiken Flash cookies om bepaalde Content, zoals videoclips en animatie, te tonen. Flash cookies worden beheerd via de Flash Player instellingen-manager, hetgeen een andere interface is dan de interface die door uw webbrowser wordt geleverd. Met deze instellingen-manager kunt u algemene instellingen voor privacy, opslag, beveiligingen en automatische notificaties beheren. Vanaf Flash Player 10.3 is de Flash Player instellingen-manager lokaal toegankelijk op uw computer: in het configuratiescherm op Windows en in systeemvoorkeuren op Mac. Gebruikers van andere besturingssystemen en eerdere versies van de Flash Player dienen hun algemene privacy-instellingen te beheren met behulp van de Flash Player instellingen-manager die online bij Adobe kan worden verkregen: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html

PS4, Apple iOS en Android apparatuur

Door toegang te vragen tot bepaalde toepassingen op deze apparatuur, stemt u ermee in dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen voor de volgende doeleinden: u ingelogd houden, het beheer van pincodes voor ouderlijk toezicht, analyses en reclame. Deze cookies zijn essentieel voor de werking van de toepassing. Het is op dit moment niet mogelijk om deze cookies uit te schakelen of te verwijderen zonder de toepassing te verwijderen.

4. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Als wij u toestemming vragen voor het delen van uw persoonsgegevens met derden voor hun eigen marketingdoeleinden, en als u daarvoor toestemming geeft, delen wij persoonsgegevens met deze derden. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden voor hun eigen marketing tenzij u hiermee akkoord gaat.

Als u zich registreert voor een actie, zoals een competitie, prijsvraag of wedstrijd, die door een derde partij wordt beheerd, worden uw persoonsgegevens aan de organisator verstrekt zodat deze de actie kan leiden. Dit kan betekenen dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in een lijst van winnaars.

Als u Content op een site of app indient, zal dit openbaar worden gemaakt.

Wij delen gegevens met derden die namens ons taken uitvoeren, zoals het hosten of beheren van onze site en apps, het verzenden van e-mails en het uitvoeren van gegevensanalyses. Wanneer u een aankoop doet op een van onze sites of apps, delen wij uw persoonsgegevens met derden om uw kaartbetaling te verwerken en uw bestelling te leveren.

Wij delen uw persoonsgegevens met andere SPE-entiteiten die betrokken zijn bij de verwerking van gegevens voor de in hoofdstuk 1 genoemde doeleinden. Als u toestemming geeft via het registratieproces of de cookietoestemmingstool, delen wij uw persoonsgegevens ook met andere aan Sony Corporation gelieerde ondernemingen, zodat ze kunnen worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden.

SPE of haar activa, waaronder de Content, kan worden verkocht, of andere transacties kunnen plaatsvinden waarbij uw persoonsgegevens kunnen worden beschouwd als behorend tot de activa van de transactie. In dat geval kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen, hetzij als onderdeel van de transactie, hetzij tijdens een due diligence proces.

Wij delen informatie met overheids- en rechtshandhavingsinstanties en andere partijen die betrokken zijn bij juridische procedures of overwegen deze te nemen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, wanneer wij te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist of wanneer dit voor ons of voor derden noodzakelijk is om onze rechten, eigendommen, veiligheid of beveiliging te beschermen.

5. OVERDRACHT

Onze websites en apps worden gehost en uitgebaat in de Verenigde Staten. Uw persoonsgegevens zullen worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten, waar de privacywetgeving mogelijk geen gelijkwaardig niveau van bescherming biedt als in uw eigen land. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen. Als u hiervan een kopie wilt ontvangen of u andere vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen . Als u zich bij ons registreert vragen wij u bovendien toestemming om uw gegevens naar de Verenigde Staten door te sturen.

6. PERSOONSGEGEVENS WIJZIGEN OF VERWIJDEREN, MARKETINGCOMMUNICATIES BEHEREN, OVERIGE PRIVACYVRAGEN EN -RECHTEN

U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens en, indien nodig, op wijziging, verwijdering of beperking ervan. U kunt ons ook verzoeken om bepaalde soorten persoonsgegevens aan u of aan een andere door u aangewezen organisatie te verstrekken in een gestructureerd en machineleesbaar formaat.

U kunt ons ook verzoeken om geen marketingcommunicatie te sturen en uw persoonsgegevens niet te gebruiken wanneer wij profielen opstellen voor direct marketingdoeleinden. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie door de opt-outinstructies te volgen die in die e-mails worden gegeven. Als u zich aanmeldt om SMS- of MMS-berichten te ontvangen, kunt u zich afmelden door de ontvangen berichten met "STOP" te beantwoorden. Berichten over transacties op uw account worden niet stopgezet als u zich afmeldt voor marketingcommunicatie.

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op een aantal ondernemingen van Sony Pictures Entertainment. Samen met Sony Pictures Entertainment Inc. (10202 W. Washington Boulevard, Los Angeles, CaliforniŽ, 90232 Verenigde Staten van Amerika) is de onderneming die verantwoordelijk is voor een bepaalde website of app (de gegevensbeheerder) de volgende:

Games

Sony Pictures Entertainment Inc. Voor meer informatie of op privacy betrekking hebbende vragen kunt u de contactgegevens van uw plaatselijke SPE-onderneming hieronder raadplegen.

Websites en mobiele apps

Land Sony Pictures Entertainment entiteit Addres
Oostenrijk en Duitsland Sony Pictures Entertainment Deutshland GmbH Kemperplatz 1, 10785, Berlin, Germany
België en Nederland Sony Pictures Entertainment Benelux BV Bergweg 62, 1217 SC Hilversum, Netherlands
Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Roemenië Slowakije en Slovenië Columbia Pictures Corporation Limited Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, London W1f 9LU, United Kingdom
Estland, Letland, Litouwen en Roemenië SPTI Networks Eastern Europe (UK) Limited Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, London W1f 9LU, United Kingdom
Frankrijk (excl. televisieproducties) Sony Pictures Entertainment France SAS 3, rue La Boetie, Paris, 75008, France
Frankrijk (televisieproducties) Sony Pictures Television Production France (SAS) 3, rue La Boetie, Paris, 75008, France
Italië Sony Pictures Entertainment Italia SRL Via Enrico Tazzoli, 6, 00195 Roma, Italy
Polen Columbia Pictures Corporation Limited Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, London W1f 9LU, United Kingdom
Portugal en Spanje Sony Pictures Entertainment Iberia SLU Pedro de Valdivia, 10, Madrid 28006, Spain
Verenigd Koninkrijk Columbia Pictures Corporation Limited Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, London W1f 9LU, United Kingdom
Funimation

Funimation Productions, LLC, 1200 Lakeside Parkway, Building 1, Flower Mound, Texas 75028, USA

Voor meer informatie of op privacy betrekking hebbende vragen kunt u contact met ons opnemen via e-mail naar SPE_EU_Privacy_Contact@spe.sony.com of per brief naar het relevante bovenstaande adres. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont of werkt of waar u van mening bent dat een inbreuk op de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden - hoewel wij hopen dat wij u van dienst kunnen zijn bij al uw vragen of zorgen over ons gebruik van uw persoonsgegevens.

7. WIJZIGINGEN AAN DIT BELEID

Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van dit Privacy- en Cookiebeleid te allen tijde te wijzigen, door een kennisgeving van de wijziging duidelijk op de website of app te plaatsen. Voor zover wettelijk toegestaan zijn deze wijzigingen van toepassing vanaf het moment dat zij zijn gepubliceerd.

Ingangsdatum: Dit Privacy- en Cookiebeleid is bijgewerkt op 25 mei 2018 en is vanaf die datum van kracht.