The Mexican

“”

'The Mexican' is een vreemde film. In het openingsshot wordt een hangend verkeersbord getoond waaronder een niet zichtbaar auto-ongeval plaatsvindt. Juist dat ongeluk zorgt ervoor dat Jerry steeds opnieuw klussen moet opknappen voor de maffia. Vervolgens zien we het koppel Samantha en Jerry in hun slaapkamer en kan het verhaal echt beginnen. Pas aan het einde van 'The Mexican' wordt uitgelegd wat het ongeluk precies betekende, net als nog een handvol losse eindjes. Hieruit blijkt dat Verbinski van zijn ietwat slappe misdaadkomedie een soort van raamvertelling had wil maken. Helaas is hij hier echter niet in geslaagd.

Centrale spil in 'The Mexican' is het antieke pistool. Volgens velen 'Het mooiste pistool ooit gemaakt'. Geen wonder dus dat de mysterieuze gangster Margolese het graag wil hebben en via zijn stroman de arme stumper Jerry op reis stuurt om hem het pistool te leveren. De legende rondom het wapen wordt vervolgens zeer stilistisch weergegeven. Het betreft hier een zwijgende film in kleur, ondersteund door een dubieus kitscherig Mexicaans deuntje. De legende wordt steeds op een andere wijze verteld maar blijkt uiteindelijk wat inhoud betreft niets extras aan de film toe te voegen. Zouden deze scènes er niet in hebben gezeten dan zouden ze niet gemist worden en zou de film een mooie negentig minuten duren.

Opmerkelijk is dat het droomkoppel Pitt en Roberts in 'The Mexican' in totaal misschien een kwartier samen te zien is, wat bar weinig is voor een stel dat ondanks alles samen blijft. Hierdoor rijst de vraag waarom die twee bij elkaar blijven ondanks alle ellende. Tegen het einde van de film zit zelfs een scène die funest zou moeten zijn voor hun relatie, waardoor het gewoonweg té ongeloofwaardig is dat het ooit nog goed komt tussen Samantha en Jerry.

Regisseur Gore Verbinski wil in 'The Mexican' graag spanning, sensatie en heel veel humor samenpersen; het liefst ook nog met een rauw Tarantino-randje. Dit lukt echter slechts ten dele. Hoewel Pitt talent heeft voor fysieke humor biedt het script hem te vaak dezelfde soort wisecracks en situaties. Daar komt bij dat het complete verhaal omtrent zijn 'laatste' klus uitgelegd moet worden en de toestand rondom het pistool onnodig verwarrend is gemaakt.

Het samenspel van Roberts en Gandolfini is verreweg het meest aantrekkelijk om naar te kijken. Geen verdienste van Roberts, die trouwens niet 'Samantha' speelt maar de zoveelste parodie op zichzelf, maar van 'Soprano' Gandolfini. Hij geeft met verve gestalte aan het personage Leroy en is dan ook de enige die sympathie weet op te roepen. Jerry en Samantha zijn eigenlijk niets meer dan poppetjes waar je wel naar móet kijken omdat ze nu eenmaal in de film zitten.

Maar bovenal kan gezegd worden dat 'The Mexican' veel te lang is. Er zitten zeker leuke momenten in, maar te weinig om de film twee uur te laten boeien. In dat opzicht is het ook niet verwonderlijk dat 'The Mexican' het in de Amerikaanse bioscoop relatief slecht deed. Verbinski mag dan wel werken met de groten van Hollywood, in de toekomst zal hij moeten laten zien dat hij ook kan regisseren.

Niels Carels